Czym jest komunikacja alternatywna?

Na świecie funkcjonują miliony osób cierpiących z powodu zaburzeń mowy o odmiennym podłożu. Ze względu na przyczynę tychże zaburzeń i towarzyszących im innym objawom zostały opracowane różne metody komunikowania, które dostosowane są do możliwości fizycznych i umysłowych osób niemówiących.

Różne metody komunikacji

Zbiorczą nazwą na wszystkie metody komunikacji z osobami niemówiącymi jest akronim od angielskich słów Augmentative and Alternative Communication, czyli AAC. AAC obejmuje zarówno komunikację alternatywną, jak i wspomagającą.

Pierwsza z nich odnosi się do osób, które nigdy nie nabyły lub całkowicie utraciły zdolność mówienia. Z kolei komunikacja wspomagająca to zbiór metod wykorzystywanych przez osoby, których zdolność do mówienia z różnych przyczyn została ograniczona.

Porozumiewanie się w praktyce

Komunikacja alternatywna ( https://www.eduksiegarnia.pl/komunikacja-alternatywna ) oraz wspomagająca obejmuje wszystkie metody kontaktu z osobą niemówiącą. Opierają się one na wykorzystaniu różnorodnych znaków niewerbalnych takich jak:

– gesty, (m.in. język migowy oraz makaton),
– znaki graficzne (symbole, piktogramy, obrazy),
– przedmioty (m.in. klocki słowne).

Kto korzysta z tych metod?

Z komunikacji alternatywnej korzysta szereg osób mających problemy z komunikacją. Najczęściej wykorzystywana jest ona przez osoby z porażeniem mózgowym, osoby upośledzone, autystów oraz osoby po udarze mózgu.

Z pomocy tego rodzaju metod korzystać mogą osoby w każdym wieku. Zarówno dorośli, jak i dzieci. Ważne, aby dobrany język komunikacji był dostosowany do możliwości osoby niemówiącej.

Comments are closed.