Księgarnia i wydawnictwo MAC

Księgarnia Edukacyjna jest platformą internetową, która zajmuje się sprzedażą Grupy MAC S.A. To jedyna taka polska firma, która zawiera kompleksową i złożoną ofertę dla szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów.

Czym jest MAC?

Firma ma ponad 20-letnie doświadczenie i jest jednym z wiodących wydawców edukacyjnych w Polsce. Według nich kluczem do szybkiej i efektownej pracy z dziećmi są odpowiednio dobrane podręczniki i dobre metody nauczania. Wszelkie pomoce dydaktyczne powinny rozwijać zainteresowania ucznia, zachęcać do nauki i stymulować jego umysł.

Z czego słyną?

Grupa Edukacyjna S.A. realizuje przedsięwzięcia, które nie są jeszcze popularne w Polsce. Ich celem jest budowanie nowej jakości nauczania, która odbiega od tej spotykanej na co dzień w szkołach. W swoim stażu mają projekty takie jak: „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, „Radosna Szkoła” i „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III”. Otrzymali również nagrodę: „Najlepsza Inwestycja w Człowieka” w konkursie „Dobre Praktyki EFS” w 2010 roku.
Na swojej platformie prowadzą zakładkę: MAC księgarnia. W księgarni Mac możemy zakupić wszystkie produkty edukacyjne, które zostały wykorzystane w wyżej wymienionych przedsięwzięciach.

Księgarnia.PWN.pl zawiera więcej informacji na wyżej opisany temat.

Comments are closed.