Profilaktyka

„Od dziewczynki do kobiety”- spotkanie profilaktyczne dla dziewcząt

W poniedziałek 12.06.2017 r. uczennice klas I i II uczestniczyły w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Od dziewczynki do kobiety”. Program ten realizowany jest w naszym gimnazjum już od kilku lat. Ma on na celu edukację nastolatek, umożliwienie im lepszego poznania własnego ciała i zachodzących w nim przemian biologicznych oraz świadomego wyboru właściwych środków higienicznych. Nastolatki zyskały odpowiedzi na […]

Read More →

Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży

W dniach 23.05.2017 r. i 25.05.2017r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach na temat „Współczesne zagrożenia młodzieży związane z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi, wykorzystanie przestrzeni wirtualnej w zjawiskach narkotykowych”, które przeprowadził pan Piotr Rychły, a sfinansował Urząd Miasta Oświęcim. Program zajęć warsztatowych został dobrany w zakresie czasowym dwóch godzin dydaktycznych dla klasy w taki […]

Read More →

DZIECI W SIECI

W dniu 5.04.2017 r., dzięki sfinansowaniu przez Urząd Miasta, w naszej szkole odbyła się prelekcja dla rodziców pn: „Dzieci w sieci”, którą przeprowadził trener z Centrum Działań Profilaktycznych. Zagadnienie dotyczyło zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu: Uzależnienia (siecioholizm) Utrata kontaktu z realnym światem Kontakt z niebezpiecznymi treściami Cyberprzemoc Prowadzący prelekcję udzielił rodzicom rad, w jaki sposób […]

Read More →

Warsztaty profilaktyczne „Archipelag Skarbów”

25. i 26.10. 2016 r. w naszej szkole odbyły się dla uczniów klas drugich i trzecich warsztaty profilaktyczne prowadzone przez troje sympatycznych trenerów. Było to doskonałe uzupełnienie i wzmocnienie Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego Szkoły. Warsztaty dla uczniów zorganizował Urząd Miasta, a zostały sfinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii.

Read More →

Mamy bzika na punkcie zdrowego stylu życia- czyli jak świętowaliśmy Dzień Dziecka

W dniu 04.06.2016 r. (sobota) w ramach Dnia Dziecka uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcjach promujących zdrowy styl życia. W ramach projektu „Żyj zdrowo kolorowo” każda klasa wzięła udział w konkursie na przygotowanie jadłospisu zgodnego z zasadami diety optymalnej dla gimnazjalisty. Reprezentanci klas przystąpili do rywalizacji o tytuł „Mistrza zdrowej kuchni”. Uczniowie wykazali się wysoką […]

Read More →

Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży

W dniu 08.12.2015 r. każda z klas wzięła udział w warsztatach profilaktycznych „Współczesne zagrożenia młodzieży związane z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi, wykorzystanie przestrzeni wirtualnej w zjawiskach narkotykowych”.
Zajęcia miały na celu poprawę świadomości zagrożeń związanych z konsumpcją tzw. „dopalaczy” i innych środków psychoaktywnych, a także wypracowanie umiejętności podejmowania właściwych działań związanych z zagrożeniami nowymi środkami psychoaktywnymi oraz uświadomienie zagrożeń z przestrzeni prawnej związanych z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi.

Read More →

Gimnazjaliści w przedszkolu

Drugiego grudnia, w ramach prowadzonej w naszej szkole edukacji prozdrowotnej, odwiedziliśmy zaprzyjaźnione z nami przedszkole na Zasolu. Uczennice kl. IIa, Klaudia i Marta, przeprowadziły zajęcia dla przedszkolaków z najstarszej grupy. Tematem zajęć były „Witaminy”. Podczas zajęć ruchowych dzieci dowiadywały się, „gdzie mieszkają witaminki” oraz dlaczego należy jeść owoce i warzywa.

Read More →

Spotkanie z dietetykiem w ramach trwającej ogólnopolskiej kampanii ,,UWAGA NADWAGA’’

  W związku z przystąpieniem naszej placówki do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie podejmowanych jest szereg różnorodnych przedsięwzięć w obszarze edukacji prozdrowotnej. W ramach trwającej ogólnopolskiej kampanii ,,UWAGA NADWAGA’’ nasi uczniowie oraz ich rodzice uczestniczyli w spotkaniach z ekspertem Naturhouse.  W dniu 24.11.2015. odbyła się prelekcja dla gimnazjalistów na temat: zagrożeń związanych z nieprawidłowym odżywianiem, […]

Read More →

DOPALACZE MOGĄ CIĘ WYPALIĆ… Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

We wtorek 17.11.2015r. każda z klas wzięła udział w spotkaniu z ratownikami medycznymi, którzy przeprowadzili szkolenie z zakresu zagrożeń, jakie niosą ze sobą dopalacze oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
Uczniowie poznając schemat postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej podnieśli swoją wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, utrwalili numery telefonów alarmowych i ratunkowych oraz schemat telefonicznego wezwania pomocy, a także uświadomili sobie powagę bezpieczeństwa ratownika. Cenne było również poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą dopalacze.

Read More →