Profilaktyka

Mamy bzika na punkcie zdrowego stylu życia- czyli jak świętowaliśmy Dzień Dziecka

W dniu 04.06.2016 r. (sobota) w ramach Dnia Dziecka uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcjach promujących zdrowy styl życia. W ramach projektu „Żyj zdrowo kolorowo” każda klasa wzięła udział w konkursie na przygotowanie jadłospisu zgodnego z zasadami diety optymalnej dla gimnazjalisty. Reprezentanci klas przystąpili do rywalizacji o tytuł „Mistrza zdrowej kuchni”. Uczniowie wykazali się wysoką […]

Read More →

Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży

W dniu 08.12.2015 r. każda z klas wzięła udział w warsztatach profilaktycznych „Współczesne zagrożenia młodzieży związane z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi, wykorzystanie przestrzeni wirtualnej w zjawiskach narkotykowych”.
Zajęcia miały na celu poprawę świadomości zagrożeń związanych z konsumpcją tzw. „dopalaczy” i innych środków psychoaktywnych, a także wypracowanie umiejętności podejmowania właściwych działań związanych z zagrożeniami nowymi środkami psychoaktywnymi oraz uświadomienie zagrożeń z przestrzeni prawnej związanych z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi.

Read More →

Gimnazjaliści w przedszkolu

Drugiego grudnia, w ramach prowadzonej w naszej szkole edukacji prozdrowotnej, odwiedziliśmy zaprzyjaźnione z nami przedszkole na Zasolu. Uczennice kl. IIa, Klaudia i Marta, przeprowadziły zajęcia dla przedszkolaków z najstarszej grupy. Tematem zajęć były „Witaminy”. Podczas zajęć ruchowych dzieci dowiadywały się, „gdzie mieszkają witaminki” oraz dlaczego należy jeść owoce i warzywa.

Read More →

Spotkanie z dietetykiem w ramach trwającej ogólnopolskiej kampanii ,,UWAGA NADWAGA’’

  W związku z przystąpieniem naszej placówki do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie podejmowanych jest szereg różnorodnych przedsięwzięć w obszarze edukacji prozdrowotnej. W ramach trwającej ogólnopolskiej kampanii ,,UWAGA NADWAGA’’ nasi uczniowie oraz ich rodzice uczestniczyli w spotkaniach z ekspertem Naturhouse.  W dniu 24.11.2015. odbyła się prelekcja dla gimnazjalistów na temat: zagrożeń związanych z nieprawidłowym odżywianiem, […]

Read More →

DOPALACZE MOGĄ CIĘ WYPALIĆ… Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

We wtorek 17.11.2015r. każda z klas wzięła udział w spotkaniu z ratownikami medycznymi, którzy przeprowadzili szkolenie z zakresu zagrożeń, jakie niosą ze sobą dopalacze oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
Uczniowie poznając schemat postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej podnieśli swoją wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, utrwalili numery telefonów alarmowych i ratunkowych oraz schemat telefonicznego wezwania pomocy, a także uświadomili sobie powagę bezpieczeństwa ratownika. Cenne było również poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą dopalacze.

Read More →

„Dopalacze Kradną Życie”

Nasi uczniowie wzięli udział w konkursie „Przytomni” ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i przygotowali materiał filmowy promujący zdrowy i wolny od używek (przede wszystkim od dopalaczy) tryb życia.

Celem akcji „Przytomni” jest zwiększenie świadomości młodych osób, w zakresie niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy. Konkurs jest częścią rozpoczętej w lipcu kampanii społecznej „Dopalacze Kradną Życie”.

Read More →

Dzień Święta Jabłka

29 październik był w naszej szkole „Dniem Święta Jabłka”, którego celem było kształtowanie postaw prozdrowotnych i propagowanie spożywania owoców – jabłek. Przygotowania do tego dnia zaczęły się już wcześniej. Uczniowie podczas lekcji wychowawczych mogli wykazać się talentem literackim, układając rymowanki ph. „Dlaczego warto jeść jabłka?” Umiejętnościami z zakresu grafiki komputerowej wykazywali się uczniowie, projektując logo […]

Read More →

NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA – projekt profilaktyczny

Naszą szkołę odwiedzili RYMcerze- zespół muzyczny, który tworzą dwaj przyjaciele: Bęsiu i Dj Yonas. W trakcie spotkania przekazywali profilaktykę w przesłaniu, dzielili się własnymi doświadczeniami życiowymi w walce z nałogami, zachęcali młodzież do rozwijania swoich pasji, a wszystko to w hip- hopowej oprawie muzycznej.

Read More →

Prelekcja funkcjonariusza KPP dla klas pierwszych

W dniu 6 października 2015r. odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z funkcjonariuszem ds. nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, panią Marzeną Ptasińską. Poruszyła ona dwa tematy: „Odpowiedzialność prawna nieletnich” w oparciu o Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz „Środki psychoaktywne, w tym dopalacze”. Pani prelegent przedstawiła aspekty bezpiecznego zachowania w domu, szkole, na ulicy. Spotkanie […]

Read More →