Dla Rodziców

Informacja na temat ubezpieczenia NNW

Przypominamy, że ubiegłoroczne ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków, zawarte za pośrednictwem Rady Rodziców wygasa z dniem 30 września 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że w związku z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej z dnia 13 lipca 2017 r. również w roku szkolnym 2017/2018 szkoła nie będzie pośredniczyć w zawarciu ubezpieczenia grupowego uczniów.

Read More →