Doradztwo

SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE PO ZMIANACH

Z dniem 1 września 2012 roku weszły w życie zmienione przepisy dotyczące szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. Celem wprowadzonych zmian była poprawa efektów kształcenia i zwiększenie skuteczności oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy. Od bieżącego roku szkolnego nauka w liceach ogólnokształcących, technikach i zasadniczych szkołach […]

Read More →