DOPALACZE MOGĄ CIĘ WYPALIĆ… Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

We wtorek 17.11.2015r. każda z klas wzięła udział w spotkaniu z ratownikami medycznymi, którzy przeprowadzili szkolenie z zakresu zagrożeń, jakie niosą ze sobą dopalacze oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pan prelegent- Łukasz Naglik, korzystając z prezentacji multimedialnej omówił czym są dopalacze, a także jakie są objawy ich używania. Miał na celu dostarczenie uczniom informacji na temat nowych środków psychoaktywnych i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenie ostrożności i zmniejszenie otwartości na kontakty z tymi produktami.

Ratownicy medyczni w bardzo klarowny sposób wytłumaczyli podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Określili zespół czynności wykonywanych w razie wypadku w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej po przewiezieniu do szpitala. Przedstawili uczniom zakres pierwszej pomocy:

  1. Zabezpieczenie miejsca wypadku.
  2. Sprawdzenie stanu poszkodowanego.
  3. Zapewnienie sobie pomocy, wezwanie pogotowia ratunkowego lub innych specjalistycznych służb ratowniczych.
  4. Prowadzenie resuscytacji krążeniowo– oddechowej.
  5. Wykonanie pozostałych/innych czynności ratunkowych zależnie od stanu poszkodowanego.
  6. Ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

Zwrócili także uwagę na istotne informacje, które należy podać podczas telefonicznego wezwania pogotowia ratunkowego i podkreślali znaczenie bezpieczeństwa osoby udzielającej pierwszej pomocy.

Uczniowie poznając schemat postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej podnieśli swoją wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, utrwalili numery telefonów alarmowych i ratunkowych oraz schemat telefonicznego wezwania pomocy, a także uświadomili sobie powagę bezpieczeństwa ratownika. Cenne było również poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą dopalacze.