Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży

W dniu 08.12.2015 r. każda z klas wzięła udział w warsztatach profilaktycznych „Współczesne zagrożenia młodzieży związane z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi, wykorzystanie przestrzeni wirtualnej w zjawiskach narkotykowych” przeprowadzonych przez pana P. Rychłego, a sfinansowanych przez Urząd Miasta Oświęcim. Zajęcia miały na celu poprawę świadomości zagrożeń związanych z konsumpcją tzw. „dopalaczy” i innych środków psychoaktywnych, a także wypracowanie umiejętności podejmowania właściwych działań związanych z zagrożeniami nowymi środkami psychoaktywnymi oraz uświadomienie zagrożeń z przestrzeni prawnej związanych z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi.

Program warsztatów przedstawiał szereg powiązanych ze sobą zjawisk dotyczących szeroko pojętej przestrzeni zagrożeń współczesnymi środkami psychoaktywnymi, w tym zagadnień krzyżowych. Zajęcia odbywały się w formie interaktywnej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, filmów szkoleniowych oraz metod aktywizujących uczestników warsztatów.