Spotkanie z funkcjonariuszem KPP

W  dniu 19.10.2016r. klasy pierwsze podczas lekcji wychowawczej uczestniczyły w spotkaniu z panią Marzeną Ptasińską z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. W ramach oddziaływań profilaktyczno- wychowawczych przeprowadziła ona prelekcję na temat „Agresja, przemoc, uzależnienia. Konsekwencje prawne wobec nieletnich”.

Szczególnie interesujące  okazały się poruszane przez panią prelegent zagadnienia związane z cyberprzemocą oraz bezpiecznym zachowaniem w szkole i poza nią.

Opracowanie: Klaudia Chowaniak uczennica kl. 1b