Warsztaty profilaktyczne „Archipelag Skarbów”

25. i 26.10. 2016 r. w naszej szkole odbyły się dla uczniów klas drugich i trzecich warsztaty profilaktyczne prowadzone przez troje sympatycznych trenerów. Było to doskonałe uzupełnienie i wzmocnienie Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego Szkoły. Warsztaty dla uczniów zorganizował Urząd Miasta, a zostały sfinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii.

Realizowany program uczył zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęcano młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Archipelag Skarbów pokazywał młodym ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media.

Dwa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni zamieniały grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. Przekazywano młodzieży wiedzę o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku.

W ramach programu wyjaśniano młodzieży najważniejsze prawa rządzące miłością. Omawiano też problemy takie jak uzależnienie od seksu i pornografii oraz mechanizmy związane z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.

Jednym z celów programu jest odczarowanie przekazu mediów oraz stylu życia celebrytów. Archipelag Skarbów® umacnia w młodzieży przekonanie, że najważniejsi przewodnicy, od których mogą się wiele nauczyć w życiu, są wokół nich. Są to rodzice, dziadkowie, ciocia, wujek, wychowawcy, trenerzy, instruktorzy harcerscy, duchowni. Trenerzy uczyli młodych ludzi, by starali się brać od życzliwych dorosłych ze swojego otoczenia to, co w każdym z nich jest najlepsze i nie przekreślali tych autorytetów z kretesem w momencie, gdy dostrzegą w nich jakąkolwiek rysę czy wadę.

Ważnym elementem programu był festiwal twórczości młodzieży. Wielu chętnych uczniów z dnia na dzień przygotowało wiersze, plakaty, prezentacje komputerowe związane z tematami poruszanymi podczas warsztatów.

26.10. 2016r. odbyło się również szkolenie dla nauczycieli prowadzone przez trenerów Archipelagu Skarbów.