Kontakt

hx-bulletADRES

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak
ul. Wyzwolenia 3
32-610 Oświęcim

hx-bulletTELEFON/ FAX

     33 843 25 63

hx-bulletE- MAIL

     gim4oswiecim@wp.pl