Dostęp do dziennika elektronicznego

W szkole został wprowadzony dziennik elektroniczny dostępny bezpłatnie dla uczniów i rodziców.

Aby uzyskać dostęp należy:

  1. Podać wychowawcy klasy adres mailowy (jest on konieczny, aby utworzyć konto użytkownika).
  2. Na stronie: https://dziennikel.appspot.com wybrać opcję: Utwórz konto ucznia lub rodzica.
  3. W razie problemów należy skontaktować się z wychowawcą klasy.