Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Spotkanie z Rodzicami uczniów

 1. 16.30– spotkanie informacyjne z dyrektorem szkoły, a następnie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

 2. Wybory do Rady Rodziców.

 3. Programy nauczania, zasady oceniania, egzamin gimnazjalny, realizacja obowiązku szkolnego, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

 4. Nauczyciele bez wychowawstwa dyżurują w pokoju nauczycielskim (16.30 – 18.00).

14 września 2017r. (czwartek)

Ostateczny termin wydania przez poradnie psychologiczno– pedagogiczne opinii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uwzględnianych w trakcie egzaminu (dotyczy uczniów klas III)

30 września 2017r.

Święto Komisji Edukacji Narodowej

13 października 2017r. (piątek)

Przyjmowanie wniosków od rodziców o dostosowanie warunków egzaminu do potrzeb i możliwości uczniów z ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Do 15 października 2017r.

Obchody Święta Niepodległości

10 listopada 2017r. (piątek)

Spotkanie z rodzicami uczniów.

 1. Informacja o wynikach w nauce i frekwencji.

 2. Nauczyciele bez wychowawstwa dyżurują w pokoju nauczycielskim (16.30 – 18.00)

15 listopada 2017r. (środa)

Jasełka szkolne.

22 grudnia 2017r.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 – 31 grudnia 2017r.

Klasyfikacja śródroczna:

Zakończenie klasyfikacji uczniów – wystawienie ocen.

24 stycznia 2018r.

Spotkania klasowe z rodzicami

 1. Powiadomienia o śródrocznych wynikach klasyfikacji oraz podsumowanie pracy w klasach.

 2. Nauczyciele bez wychowawstwa dyżurują w pokoju nauczycielskim (16.30- 18.00)

7 lutego 2018r.(środa)

Ferie zimowe.

12– 25 lutego 2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

29 marca–
3 kwietnia 2018r.

Spotkanie z rodzicami uczniów.

 1. Informacja o wynikach w nauce i frekwencji.

 2. Nauczyciele bez wychowawstwa dyżurują w pokoju nauczycielskim (16.30- 18.00)

11 kwietnia 2018r. (środa)

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

 1. Część humanistyczna – 18 kwietnia 2018r. (środa)

 2. Część matematyczno– przyrodnicza–
  19 kwietnia 2018r. (czwartek)

 3. Język obcy nowożytny– 20 kwietnia 2018r. (piątek)

18- 20 kwietnia 2018r.

Obchody Święta Konstytucji Trzeciego Maja.

2 maja 2018r.

Klasyfikacja roczna- zakończenie klasyfikacji uczniów.

12 czerwca 2018r.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

 1. Uroczysta akademia na zakończenie roku szkolnego oraz pożegnanie klas III (godz. 9.00).

 2. Spotkanie z wychowawcami klas oraz rozdanie świadectw (godz. 10.00).

22 czerwca 2018r.

W trakcie trwania roku szkolnego odbywać się będą konsultacje dla rodziców.

Zapraszamy na indywidualne rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem oraz dyrekcją szkoły w godzinach od 16.30 do 17.30.

4 października 2017r.,

6 grudnia 2017r.,

9 maja 2018r.,

5 czerwca 2018r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

4 maja 2018r.

1 czerwca 2018r.