Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW dla uczniów- potrzebne informacje

Uczniowie, którzy opłacili składkę, ubezpieczeni są w firmie ubezpieczeniowej AXA.

Nr polisy:  92101504

kontakt do opiekuna: Mariusz Bolik; tel. 668 840 932

Szkodę należy zgłosić drogą elektroniczną- szkoła nie jest pośrednikiem przy zgłaszaniu szkody.

– Link do zgłoszenia szkody

https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne

– Link do Ogólnych Warunków

https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia

– Link do Tabeli Uszczerbków

https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Bezpieczny.pl – Spółka z o.o.
KRS: 0000549919
NIP: 5833177765
REGON: 361124604
ul. Goplańska 56
80-178 Gdańsk
Tel. 58 718 9 253