Rekrutacja- Szk.Podst.

Serdecznie zapraszamy Rodziców przyszłych klas I, IV i VII szkoły podstawowej na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się dnia 20.06.2017r.(wtorek):

 1. dla klas IV i VII o godz. 16.30
 2. dla klas I  o godz. 17.15 w sali nr 14

Iwona Kolasa
dyrektor szkoły

 

Ogłaszamy zapisy na rok szkolny 2017/2018

do klasy I,

do klasy IV

oraz do klasy VII

Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu

PRZYJĘCIE DO KLASY IV LUB VII

POBIERZ:  DEKLARACJA PRZYJĘCIA DO UCZNIA DO KLASY IV LUB VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W OŚWIĘCIMIU dla uczniów wyrażający chęć kontynuowania nauki w roku szkolnym 2017/2018 w klasie IV lub VII Szkoły Podstawowej Nr 7 w Oświęcimiu.
Deklarację można złożyć w sekretariacie szkoły.

PRZYJĘCIE DO KLASY I

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodziców.
Zgłoszenia można odebrać w sekretariacie lub pobrać ze strony i po uzupełnieniu danych złożyć w sekretariacie.
POBIERZ: Zgłoszenie- wzór

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej  po złożeniu przez rodziców wniosku oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o ile szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

POBIERZ: Wniosek Zgłoszenia do Szkoły Podstawowej

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły.
Przy zapisie należy przedstawić do wglądu:
dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego dokonującego zapisu oraz odpis aktu urodzenia dziecka.

Zobacz: Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych na rok szkolny 2017/ 2018 oraz wzór wniosku

Zmieniamy się dla uczniów

Przekształcamy parter szkoły na potrzeby uczniów klas I- III: w pobliżu znajduje się świetlica szkolna, biblioteka, gabinet pedagoga, psychologa, logopedy, surdopedaga, pielęgniarki szkolnej, indywidualne szafki uczniowskie.
Na tym samym piętrze znajduje się sala gimnastyczna, salka do gimnastyki korekcyjnej oraz stołówka szkolna.
Już rozpoczęliśmy zmianę wystroju  oraz wyposażenia szkoły dopasowując je do potrzeb uczniów szkoły podstawowej.

Z małej szkoły w wielki świat!

Przynajmniej 4 powody, dla których warto podjąć naukę
w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu

Powód pierwszy- szkoła jest bardzo dobrze wyposażona!

 • w każdej sali lekcyjnej znajduje się projektor oraz komputer z dostępem do Internetu
 • posiadamy 3 tablice interaktywne
 • uczniowie korzystają z nowoczesnych pomocy naukowych do wszystkich przedmiotów

Oferujemy także ciekawe formy nauczania- np. matematyka na ekranie własnego smartfona, multibooki.

 • E– Dziennik (dziennik elektroniczny)

Powód drugi- atrakcyjna oferta edukacyjna!

W szkole realizowane są zajęcia:

 • z innowacyjnym programem nauki języków obcych

Umiejętności językowe można sprawdzić w praktyce podczas polsko-niemieckiej wymiany międzynarodowej z uczniami z Breisach.

 • z innowacyjnym programem strzelectwa sportowego

Wielką atrakcją gimnazjum jest znajdująca się tutaj profesjonalnie wyposażona strzelnica sportowa.

 • „Noc w szkole”- nauka poprzez rozrywkę i zabawę

Oferujemy także:

 • pomoc pedagogiczną i psychologiczną w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych
  i wychowawczych
 • zajęcia z logopedą, surdopedapedagogiem, gimnastykę korekcyjną
 • pomoc doradcy zawodowego w wyborze dalszej ścieżki kształcenia

Powód trzeci- to szkoła bardzo bezpieczna!

Nauka w małej szkole na jedną zmianę podnosi komfort nauczania.
Mało liczne klasy pozwalają nauczycielom szybko poznać i zapamiętać wszystkich uczniów, a zatem nikt nie jest anonimowy. Dzięki temu można dostrzec pojawiające się problemy i właściwie na nie zareagować.

W naszej szkole bardzo dbamy o bezpieczeństwo uczniów: monitoring, bramki wejściowe do szkoły, karty magnetyczne dla uczniów.

W szkole prowadzi się liczne działania profilaktyczne, które w 2014r. przyczyniły się do uzyskania tytułu „Bezpiecznej szkoły”, w 2015r. certyfikatu „Szkoła promująca bezpieczeństwo”, a w roku 2017 „Szkoły dobrego wychowania”.

Powód czwarty- każdy może tu rozwijać swoje zainteresowania, pasje!

 • uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych np. kółko fotograficzne
  i filmowe, trening piłki nożnej halowej
 • w szkole bardzo prężnie działa wolontariat. Dwukrotnie uczniowie zdobywali tytuł Wolontariusza Roku
 • realizujemy różnorodne projekty edukacyjne
 • posiadamy wypracowany system wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • relacje między członkami naszej szkolnej społeczności sprawiają, że jest ona jedyna w swoim rodzaju

Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości i dzięki temu mają możliwość kontynuacji nauki w wybranej przez siebie szkole ponadgimnazjalnej.

Warto pomyśleć o wyborze tej właśnie szkoły dla swojego dziecka.
Szkoła zapewnia dobrą edukację i opiekę oraz przyjazną atmosferę.