Godziny pracy szkoły

Sekretariat

mgr Magdalena Copija

Poniedziałek- piątek w godzinach: 7.30- 15.30


Świetlica szkolna

HARMONOGRAM PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7.00 – 8.00

B. KAPCIŃSKA-JURCZYK

I. KOLASA

E. GRABECKA

E. GRABECKA

do 7.45

E. GRABECKA

8.00 – 8.45

x

x

E. GRABECKA

x

E. GRABECKA

8.45 – 9.35

x

x

x

x

E. GRABECKA

11.25 -16.00

E. GRABECKA

E. GRABECKA

x

x

E. GRABECKA

12.25 – 16.00

x

x

E. GRABECKA

E. GRABECKA

x


Bibliotekarz

mgr Anna Węglarz
gab. nr 9

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.45-13.35

9.45-10.40

9.45-13.00

11.25-13.40

9.45-11.40

11.25-12.25

12.40-14.00

13.30-14.00

PEDAGOG SZKOLNY    

mgr Danuta Mitoraj

gab. nr 8

Poniedziałek:   8.00 – 12.30
Wtorek:   10.30 – 15.30
Środa:   8.15 – 14.15
Czwartek:   10.30 – 15.30
Piątek:   9.30 – 14.00


PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Monika Rabe

gab. nr 8

Poniedziałek:    10.30 – 15.30
Wtorek:   8.00 – 13.00
Środa:   10.30 – 15.30
Czwartek:   8.00 – 13.00
Piątek:   7.30 – 12.30


LOGOPEDA

mgr Zofia Kozak

gab. nr 9

Poniedziałek: 12.20- 17.20

Wtorek: 12.20- 17.20

Środa: 14.20- 16.50


Pielęgniarka szkolna

Grażyna Leśniak

gab. nr 16

Wtorek: 8.00- 12.00